Sửa máy lạnh khu công nghiệp Đông Xuyên

Sửa máy lạnh khu công nghiệp Đông Xuyên Khu công nghiệp Đông Xuyên thành phố Vũng Tàu tập trung các nghành công nghiệp sạch tổng hợp, dịch vụ dầu khí, dịch vụ hàng hải, kho cảng….Nhận thấy tiềm năng phát triển cung cấp dịch vụ điện lạnh, công ty Điện Lạnh Sạch tiến hành thành […]

Xem thêm